top of page

מדי ספיקה, בקרי ספיקה ומדי לחץ

מכשירים ומערכות לבקרות ומדידות ספיקות ולחצים של גזים ונוזלים

 • מוצרים מובילים בתחומם בשוק בכל טווחי הקיבולת, עד 30 טון לדקה.

 • מוצרים ייעודיים למינון ובקרה של זרימות ולחצים לגזים ולנוזלים.

 • מכשירי  Uitrasonic & Thermal & Coriolis למדידה ומינון זרימת גזים ונוזלים.

 • שירות אפיון מקצועי על ידי מומחים מתחום ההנדסה הכימית.

 • אחריות ותמיכה לאורך כל מחזור חיי המוצר.

למדים ובקרי ספיקה יש תפקיד מרכזי במגוון רחב של תעשיות, מעבדות מחקר ויישומים. 
שליטה ברמת הספיקה והלחץ של חומרים, בין אם מדובר בתעשייה, בתחומי הבריאות, האנרגיה ותחומים אחרים היא חיונית ואף הכרחית. השימוש בהם תורם לאיכות המוצרים, לייעול התפוקה, לבטיחות ולדיוק של תהליכים המשלבים תנועת נוזלים וגזים.  

 

אנו, בחברת רטא הנדסה, מספקים מערכות מינון, מכשירים ופתרונות למדידה ובקרה של גזים ונוזלים בטווח רחב של ספיקות ולחצים, לרבות יעוץ ותמיכה משלב התכנון ועד התפעול השוטף.
 

בהתאם לדרישות הלקוח, אנו מציעים מענה לאתגרים בתהליכים השונים כגון: מינון מדויק לתרופות, מילוי נוזלים, מדידת ספיקות של גזים מסוגים שונים בתנאים של לחץ וטמפרטורה.
אנו מציעים סוגים רבים של בקרים ומדי ספיקה ולחץ. כל מכשיר נבחר ומוגדר בהתאם לתנאי הלקוח וסביבת העבודה. 


 

המוצרים שאנו מספקים:

מדי קוריוליס

מודדים את הזרימה על ידי ניתוח אפקט קוריוליס, הגורם לצינור
להתפתל כאשר נוזל זורם דרכו. מדים אלו מדויקים מאוד.

בקרים ומדים אולטרסוניים 

מתבססים על גלי קול כדי למדוד את מהירות הזרימה
של נוזלים ואף גזים.

בקרים ומדים תרמיים 

עובדים על בסיס העיקרון של מדידת זרימת מסה תרמית.
ומשמשים לבקרה ומדידה בתהליכים שבהם שליטה מדויקת בזרימת החומרים.

מוצרים

מדידה ובקרה של זרימת גז עבור בזרימה נמוכה של ברונקהורסט

 • המגוון הרחב ביותר בשוק של בקרים ומדים תרמיים

 • כל המכשירים ניתנים להתאמה על פי התנאים ודרישות הלקוח 

 • דיוק גבוהה מאוד

 • מדי קוריוליס לגזים בספיקה נמוכה

Gas Flow Measurement and Control By Bronkhorst
Liquid Flow Measurement and Control By Bronkhorst

מדידה ובקרה של זרימת נוזלים עבור קצבי זרימת מיקרו לנוזל מאת ברונקהורסט

 • התאמה אופטימלית לתנאי הסביבה.

 • טכנולוגיות שונות :טרמי, קוריוליס ואולטרסוני

 • טווחי זרימה שבין 30 מיליגרם לשעה ועד 600 קילוגרם לשעה. 

 • מערכות מינון מדויקות

 • בלתי תלוי בתכונות הנוזל ולכן מסוגל להתמודד עם נוזלים לא ידועים

מתמרי לחץ דיגיטליים ובקרי לחץ דיגיטליים לגז ולנוזלים מאת ברונקהורסט

 • מתאימים למגוון רב של יישומים

 • יציבות גבוהה וחזרתיות

 • הפרש לחצים עד 400 בר

 • עלויות תחזוקה נמוכות

Digital Pressure Transducers & Digital Pressure Controllers For Gas and Liquids By Bronkhorst
High Throughput Meters For Gases and Liquids By Rheonik
 • תוצאות מדידה מדויקות לקבלת תוצרים באיכות גבוהה בקווי היצור.

 • התאמה ליישמם רבים

 • הפחתת משמעותית בעלויות התחזוקה של קווי היצור. 

 • אמידות בלחצים גבוהים מאוד

 • דיוק גבוהה

מדי תפוקה גבוהים לגזים ונוזלים של חברת Rheonik

 בקרי זרימה לגזים בשילוב עם מוצקים של Promecon חברת

 • מתמחה בתכנון וייצור מערכות מדידה בטכנולוגיה מתקדמת לניטור ואופטימיזציה של תהליכים תרמיים

 • מסייעות בהפחתת פליטות של חומרים רעילים ומזיקים

 • שיפור היעילות והתפעול של תהליכי הייצור

 • יכולת מדידה בסביבה עם מוצקים 

 • אמידה בתנאי טמפרטורה גבוהים

חברות מיוצגות

Promecon logo
bronkhorst logo
Rheonik
bottom of page