top of page
מערכת אספקת נוזלים עם בקרת אדים

Liquid Delivery System with Vapour Control
מערכת אספקת נוזלים עם בקרת אדים

ברונקהורסט פיתחה מערכת פטנט ייחודית למימוש בקרת זרימת אדים באמצעות חידוש: מערכת המסירה CEMLiquid (LDS). ניתן ליישם אותו עבור תהליכים אטמוספריים, בלחץ ואקום, נוזל אידוי זורם בין 0,25 ל-1200 גרם לשעה של מים; עבור רוב הנוזלים האחרים הקיבולת המרבית תהיה אפילו גבוהה יותר.

All-In-One Vapor Delivery Modules
מודולי אספקת הכל-ב-אחד

כחלופה מודרנית למערכות בועות קונבנציונליות, ברונקהורסט הציגו באמצע שנות התשעים את מערכת ה-CEM (איידוי וערבוב מבוקר), פתרון חדשני לאספקת אדים, המבוסס על בקר זרימת נוזלים, MFC לגז נשא וערבוב מבוקר טמפרטורה. ומכשיר אידוי. פתרון זה מספק דיוק גבוה, יכולת שחזור מעולה, תגובה מהירה ואינו מצריך מיזוג אופטימלי של טמפרטורת התהליך והלחץ. טכנולוגיית CEM יושמה בהצלחה ביישומים אנליטיים, מערכות ציפוי ועבור לחות של כורים.

bottom of page