top of page
Mass-View series
סדרת Mass-View

מד זרימת הגז Mass View מציע אלטרנטיבה למדדי VA ומדודי סיבוב מסורתיים.

המכשירים, המבוססים על טכנולוגיית זרימת מסה תרמית מציעים תצוגת OLED של קצב הזרימה וכוללים תכונות סיכומים ואזעקה כסטנדרט.

מכשירים אלה מציעים גמישות חסכונית ופתרון מדידה מקומית מדויקת ובקרה עם תכונות רשת כסטנדרט

טווח זרימה 0….0.2ln/min עד 0…200ln/min שווה ערך אוויר

יישומים כוללים

מדידה וחיוב של גז רפואי

שליטה במבער

ערבוב גז

תסיסה ניטור והתאמת גז

bottom of page