top of page
El Flow Prestige
El Flow Prestige

El Flow Prestige הוא הדור הבא של מדי זרימת המונים ובקרים של ברונקהורסט לגזים.

רכיבי הליבה עוצבו מחדש והוצגו חידושים כגון 'איזון טמפרטורה דיפרנציאלי' כדי להבטיח רגישות חיישן מעולה.

מיקרו-מעבדים חדשים חסכוניים בחשמל עם לולאות בקרה חדשניות רב-שלביות מיושמים כדי להשיג התנהגות דינמית משופרת.

שסתום הבקרה עוצב מחדש כדי להציע זמן תגובה מהיר יותר ופחות חריגה

בית מתכת חדש מציע עיצוב חזק אך קומפקטי.

קנה מידה מלא נע בין 0.7 מלנ"ל/דקה עד 20 ליטרים/דקה אקבילית אוויר בדירוג לחץ של 64 או 100 בר

bottom of page