top of page
מיקרוגל  

טכנולוגיית מיקרוגל מאפשרת להגביר את ביצועי הייבוש שלך.

 

הרעיון הבסיסי של טכנולוגיית מיקרוגל מבוסס על חום שנוצר מבפנים החומר. אין צורך במשטחים מחוממים או בזרימת אוויר יבשה.

 

אם יש לך אחת או יותר מהבעיות הבאות:

·           בעיות סביבתיות עקב ממסים

·           מוצקים בגודל גדול שצריכים ייבוש

·           חומרים מחוממים יתר על המידה

·           משכי ייבוש ארוכים

 

ייבוש מבוסס מיקרוגל יכול לפתור באלגנטיות את הבעיות שלך. העלייה באיכות המוצר תהיה ככל הנראה מעבר לציפיות שלך.

 

RTA הנדסה מספקת פתרונות מבוססי טכנולוגיית מיקרוגל בכל הרמות מתוכנית פיילוט ועד לייצור מלא.

bottom of page