top of page
כורי לחץ גבוה 

כורי לחץ Asynt בפורמט יחיד ומקביל זמינים בתצורות סטנדרטיות נוחות או בהתאמה אישית מלאה כדי לענות על הדרישות הספציפיות שלך.

אידיאלי לשימוש ב:
 

  •  הידרוגנציות ותגובות אחרות בשלב גז 

  • סינתזה הידרותרמית 

  • קטליזה הומוגנית והטרוגנית 

  • בדיקת קורוזיה

  • סינון זרז, אופטימיזציה של תגובה ובדיקות חומרים 

  • מחקרים על קריטיים

 

bottom of page