top of page
el-flow
Bronkhorst El-Flow מדי זרימת מסה ובקרי זרימת מסה

מיועד ליישומי מעבדה או דיוק גבוה,

מדי זרימת המסה והבקרים של Bronkhorst El Flow מציעים יציאות אנלוגיות ודיגיטליות כסטנדרט

זמינות אפשרויות גז/רב טווחים

דיוק מוביל בתעשייה +/-0.5% RD +/- 0.1%FS

טווח זרימה מ-0.014….0.7 מיליון/דקה עד 8…..1670 נ”ל/דקה שווה ערך לאוויר

ניתן לכייל מכשירים עם עד 8 גזים או טווחי זרימה שונים

יציאות אזעקה דיגיטליות הניתנות להגדרה

bottom of page